Dùng thử CRM

Bộ phận:
Tư vấn triển khai Phần mềm CRM
Địa chỉ:
Thanh Liệt, Thanh Trì
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại:
66567686
Mobile:
0913520785; 0912216731
Send an Email
(Tùy chọn)

Phần mềm CRM

Phần mềm CRM giúp một doanh nghiệp tự động hóa và quản lý chuỗi các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là quản lý khách hàng và các cơ hội bán hàng, nhanh chóng thiết lập một hệ thống giao dịch với khách hàng, sử dụng hệ thống này để quản lý, điều hướng các hoạt động marketing, bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo định hướng chiến lược của công ty