Mở rộng

Tích hợp ứng dụng Exchange

exchange crmExchange Connector là một phần mở rộng thương mại được tích hợp với hệ thống CRM. Nó cho phép người sử dụng Exchange khả năng đồng bộ hóa e-mail, các địa chỉ liên lạc, Lịch làm việc, và nhiệm vụ với vtiger CRM từ bất kỳ ứng dụng nào của Exchange (chẳng hạn như Outlook, Outlook Web Client, và Entourage).

Tính năng chính:

 • Đồng bộ hóa Liên hệ, Lịch làm việc, và các hoạt động kéo thả
 • Tích hợp email
 • Xem tổng quan các thông tin của CRM

Lợi ích:

 • Dễ dàng Quản lý
  • Loại bỏ sự cần thiết phải cài đặt một Plug-In trên máy tính để bàn của người dùng.
  • Exchange Connector được cài đặt trên máy chủ Exchange
  • Cài đặt không cần thiết trên máy tính của người dùng.
 • Tăng năng suất làm việc
  • Dễ dàng đồng bộ hóa e-mail, địa chỉ liên lạc, và lịch làm việc với CRM
  • Truy cập thông tin tổng quan của CRM mà không phải rời khỏi các ứng dụng e-mail.

Vui lòng click vào hình dưới đây để xem minh họa:

Phần mềm CRM

Phần mềm CRM giúp một doanh nghiệp tự động hóa và quản lý chuỗi các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là quản lý khách hàng và các cơ hội bán hàng, nhanh chóng thiết lập một hệ thống giao dịch với khách hàng, sử dụng hệ thống này để quản lý, điều hướng các hoạt động marketing, bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo định hướng chiến lược của công ty