Giới thiệu

Phần mềm CRM

Quản lý quan hệ khách hàng

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đề cập đến chiến lược, quy trình, và các hệ thống được sử dụng để quản lý quá trình giao dịch của doanh nghiệp với khách hàng, các cơ hội bán hàng, và người sử dụng của doanh nghiệp. Ngày nay, CRM là một phần không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp, hệ thống CRM cho phép các doanh nghiệp thu thập, theo dõi, phân loại và quản lý tốt nhất các giao dịch với khách hàng của họ. Áp dụng và thực hành tác nghiệp với  CRM sẽ giúp tăng doanh thu, tăng cường tiếp thị và tối ưu hóa dịch vụ khách hàng.

Phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng

Phần mềm CRM, có thể trợ giúp một doanh nghiệp tự động hóa và quản lý chuỗi các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là quản lý khách hàng và các cơ hội bán hàng. Với một phần mềm CRM, các doanh nghiệp có thể nhanh chóng thiết lập một hệ thống giao dịch với khách hàng, sử dụng hệ thống này để quản lý, điều hướng các hoạt động marketing, bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo định hướng chiến lược của công ty.

Hệ thống CRM chuẩn mực bao gồm nhiều phân hệ chức năng khác nhau như marketing, bán hàng, hỗ trợ và dịch vụ khách hàng… Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống CRM theo cách riêng của mình, họ có thể sử dụng cho từng hoạt động kinh doanh cụ thể, hoặc kết hợp của các chức năng được hỗ trợ bởi phần mềm để sử dụng cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ, một doanh nghiệp có thể sử dụng CRM cho quản lý bán hàng trong khi không sử dụng nó cho dịch vụ khách hàng hay tiếp thị, hoặc có thể sử dụng một hệ thống CRM chỉ để hỗ trợ khách hàng, quản lý dịch vụ bảo trì... Hệ thống CRM chuẩn mực hỗ trợ một loạt các kịch bản sử dụng theo yêu cầu đa dạng của các doanh nghiệp.

Để khai thác tối đa các ứng dụng CRM, quy trình kinh doanh phải phù hợp với chuẩn của hệ thống CRM được áp dụng. Điều này thường đòi hỏi những thay đổi trong tác nghiệp hàng ngày, ví dụ như nhập dữ liệu bán hàng vào hệ thống CRM thay vì các hồ sơ giấy hoặc bảng tính. Nếu chỉ tập trung áp dụng những nhóm chức năng nhất định của CRM, thì toàn bộ doanh nghiệp không nhất thiết phải sử dụng hệ thống, nhưng những nhân viên ở khu vực như bán hàng, hỗ trợ… phải thực hiện, và các nhà quản lý cần phải theo dõi các hoạt động đó.

Để triển khai một hệ thống CRM cho doanh nghiệp của bạn, trước tiên bạn cần hiểu được chức năng và các tính năng được cung cấp bởi phần mềm CRM, vì vậy bạn có thể xác định những tính năng nào sẽ hữu ích và có thể được triển khai cho doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể chọn để bắt đầu với những chức năng đơn giản cho hoạt động kinh doanh của mình, sau đó sử dụng thêm các chức năng của hệ thống để phát huy tối đa hiệu quả của CRM. Bạn cũng sẽ quyết định liệu có nên bắt đầu với một nhóm nhỏ người sử dụng như là một thử nghiệm với hệ thống CRM.

Một khi bạn đã xác định các chức năng sẽ áp dụng ban đầu, bạn sẽ cài đặt và thiết lập hệ thống CRM để vận hành các chức năng đó và thiết lập tài khoản cho người sử dụng CRM với phân quyền và các quy định cụ thể cho mỗi người dùng. Tiếp đó, người sử dụng CRM của bạn sẽ cần được hướng dẫn về cách họ sẽ sử dụng hệ thống trong quá trình tác nghiệp của họ, để đảm bảo rằng hệ thống được sử dụng theo kế hoạch. Sau khi thực hiện thử nghiệm thành công, bạn có thể chọn để sử dụng thêm chức năng mới trong hệ thống CRM để áp dụng cho các hoạt động kinh doanh.

Tiếp theo, mời bạn hãy cùng Mr. CRM xem qua các chức năng quan trọng của phần mềm CRM

Phần mềm CRM

Phần mềm CRM giúp một doanh nghiệp tự động hóa và quản lý chuỗi các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là quản lý khách hàng và các cơ hội bán hàng, nhanh chóng thiết lập một hệ thống giao dịch với khách hàng, sử dụng hệ thống này để quản lý, điều hướng các hoạt động marketing, bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo định hướng chiến lược của công ty