Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ phần mềm CRM

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Phí bản quyền sử dụng phần mềm và giấy phép GPL, GNU

Nếu bạn dùng phần mềm CRM thương mại, việc trả phí giấy phép sử dụng được thực hiện giữa bạn và nhà cung cấp phần mềm hay các bên thứ ba theo các điều khoản mà các nhà cung cấp phần mềm và ứng dụng mở rộng đưa ra. Vui lòng tham khảo tại website của các đơn vị cung cấp phần mềm CRM thương mại.
Nếu bạn dùng phần mềm CRM và các ứng dụng mở rộng mã nguồn mở, bạn sẽ không phải trả phí sử dụng và việc sử dụng các ứng dụng đó phải tuân theo giấy phép GPL, GNU được cộng đồng các nhà phát triển và người dùng tuân thủ. Bạn có thể tham khảo giấy phép này tại đây.

Mr CRM là ai?: Mr. CRM là đối tác cung cấp hạ tầng để cài đặt phần mềm CRM của bạn (SaaS, Hosting Server, Database Server…)

Mr. CRM làm gì?: Mr. CRM cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trong quá trình bạn triển khai áp dụng phần mềm CRM như:

Dưới đây là các điều khoản khi bạn sử dụng hạ tầng hay dịch vụ của Mr. CRM:

Thông tin cá nhân:

 • Các thông tin khách hàng cung cấp trong mục đăng ký thành viên website hay khách hàng có thể được hệ thống lưu giữ và chỉ dùng để phục vụ cho quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.
 • Mr. CRM cam kết không cung cấp thông tin khách hàng cho đối tác thứ ba, hoặc dùng vào các mục đích khác ngoài những mục đích nêu trên.

Hình thức thanh toán:

Các hình thức thanh toán được Mr. CRM áp dụng là:

 • Thanh toán bằng chuyển khoản: Sau khi thống nhất với Mr. CRM bằng hợp đồng, dựa trên các danh mục các dịch vụ chọn dùng, khách hàng chuyển tiền theo các điều khoản quy định trong hợp đồng.
 • Thanh toán bằng thư chuyển tiền: Khách hàng thực hiện thư chuyển tiền qua bưu điện theo tên và địa chỉ do Mr. CRM cung cấp
 • Thanh toán bằng giấy nộp tiền: Khách hàng viết giấy nộp tiền vào tài khoản được chỉ định tại chi nhánh hoặc sở giao dịch của ngân hàng mà Mr. CRM mở tài khoản tại địa phương.

Thực hiện dịch vụ:

 • Cài đặt trên mạng cục bộ
  • Cài đặt và cấu hình từ xa, thông qua phần mềm chia sẻ màn hình desktop.
  • Cài đặt và cấu hình tại chỗ, áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt có thỏa thuận trong hợp đồng
 • Cài đặt trên máy chủ điện toán đám mây
 • Cài đặt trên máy chủ web.

Mr CRMHỗ trợ và đào tạo:

Thời gian: Từ 8h đến 24 giờ hàng ngày, từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ)

Hình thức:

 • Hỗ trợ, đào tạo từ xa thông qua phần mềm chia sẻ màn hình desktop
 • Hỗ trợ thông qua Voice chat (IM, Skype)
 • Hỗ trợ qua Email, điện thoại, Fax
 • Hỗ trợ thông qua cổng thông tin dịch vụ khách hàng
 • Đào tạo tại chỗ trong một số trường hợp đặc biệt theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Phần mềm CRM

Với một phần mềm CRM, Bạn có thể nhanh chóng thiết lập một hệ thống giao dịch với khách hàng, quản lý, điều hướng các hoạt động marketing, bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo định hướng chiến lược của công ty.

Giải pháp tổng thể về Phần mềm Quản lý Quan hệ khách hàng. Điện thoại: 66567686, Mobile: 0913520785, 0912216731; Email: marketing@mrcrm.net, Website: www.mrcrm.net.

Search